Association of the New Covenant logo
 • Decrease
 • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Polska

W 1992 roku, siostry Angeline Bukowiecki i Jan Nattermann zostaly poproszone o przyjazd do Polski i przeprowadzenie Szkolenia Liderów w Procesie Ewangelizacji DZIEJE II. Od tego czasu siostry przyjeżdżają do Polski co roku. Od 1996 przeszkoliły w Procesie DZIEJE II ponad 600 osób. Ponad 300 osób wzięło też udział w prowadzonym przez Siostry Seminarium Posługi Modlitwą o uzdrowienie.

Szkolenie Liderów DZIEJE II przeprowadzono w następujących miejscach w Polsce:

 • W 1992 r. Szkolenie odbyło się w Archidiecezji Gdanskiej, w Gdyni położonej na północy kraju nad Morzem Bałtyckim. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski celebrował liturgię na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia.

 • Liturgia końcowa z Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim  S. Jan i S. Angeline w czasie spotkania z Arcybiskupem
  Tadeuszem Gocłowskim

 • 1992 r. w Kielcach. Biskup Szymecki, Biskup Diecezji Kieleckiej celebrował liturgię kończącą szkolenie.

 • Uczestnicy szkolenia w Procesie DZIEJE II Kielcach


  Siostra Jan prowadzi jedną z sesji szkoleniowych w Kielcach

 • Rok 1993 Wrocław. Po zakończeniu Szkolenia Liderów w Procesie DZIEJE II odbyło się dziesięciodniowe Seminarium Posługi Modlitwą o Uzdrowienie.

 • Diagramy Szkoleniowe Procesu DZIEJE II


  Jeden z napisów

 • W roku 1994 r. w Szkoleniu Liderów, które odbyło się w Krakowie, uczestniczyło 15 osób z Ukrainy. Przyjechali ze swym duszpasterzem o. kapucynem i siostrą zakonną. Także tym razem 10-cio dniowe Seminarium Posługi Modlitwą o uzdrowienie odbyło się po zakończeniu Szkolenia Liderów.

 • Uczestnicy szkolenia w Procesie DZIEJE II,
  Którzy przyjechali z Ukrainy.
  S. Angeline trzyma drewniany,
  ozdobny talerz podarowany jej przez tę grupę.


  Biskup Krakowski Jan Szkodoń celebrował Liturgię
  kończącą Seminarium Posługi Modlitwą o uzdrowienie.
  Na zdjęciu udziela błogosławieństwa s. Angeline i s. Jan.


  Uczestnicy Seminarium Posługi Modlitwą o Uzdrowienie

  W marcu 1994 r. ks. Tadeusz Gajda, Rektor Seminarium Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, zaprosił siostrę Angeline i siostrę Jan do przeprowadzenia rekolekcji na temat ewangelizacji. Rekolekcje odbyły się w dniach od 10 do 14 września.
  Siostra Angelina i Siostra Jan z Seminarzystami


  Siostra Angeline z Marią Kantor - tłumaczką

  W końcu września, Siostra Angeline była gościem Forum EWANGELIZACJA/2000, które odbyło się w Krakowie
  W 1995 r. w Suwałkach położonych w pólnocno Wschodniej Polsce, 30 km od granicy litewskiej Odbyło się 10-cio dniowe Seminarium Posługi Modlitwę o Uzdrowienie.
  Uczestnicy Seminarium Posługi Modlitwą O uzdrowienie w 1995 r. w Suwałkach


  Siostra Jan, Siostra Angeline oraz 5 kapłanów, którzy
  uczestniczyli w szkoleniu Liderów w Procesie DZIEJE II w
  Suwałkach, w 1996 r.

  W 1995 r. w Częstochowie Siostra Angelina była ponownie gościem Forum EWANGELIZACJA/2000. W 1996 r. ponownie gościła w Suwałkach.
  Polacy mają piękny zwyczaj wręczania kwiatów i podarunków na zakonczenie każdego szkolenia.
  Siostra Jan i Siostra Angeline obdarowana kwiatami

  Proces Ewangelizacji DZIEJE II funkcjonuje w trzech parafiach:

  • Gdynia, parafia św. Jana Chrzciciela
  • Suwałki, parafia św. Aleksandra
  • Suwałki, parafia Matki Bożej Miłosierdzia

  Jest prowadzony wyjątkowo dobrze w parafii św. Jana Chrzciciela w Gdyni, która staje się parafią wzorcową dla Procesu DZIEJE II w Polsce. Proboszczem tej parafii jest ks. Wojciech Kozłowski, który poprzez ścisłą współprace z zespołem koordynatorów wdraża Proces w życie swojej parafii.

  Jesteśmy niezmiennie wdzięczne Księdzu Wojciechowi za jego wysiłek i ścisłą współpracę ze wspólnotą, która tworzy się w oparciu o Proces DZIEJE II w jego parafii. Ksiądz Kozłowski wkłada wiele wysiłku, by jego parafianie poznali ten Proces.

  Ks. Wojciech uczestniczył w szkoleniu Liderów w 1995 r. w Suwałkach. I chociaż Proces DZIEJE II istnieje w jego parafii od 1992 r., była to jednak pierwsza możliwość, by mógł wyjechać na szkolenie. Powiedział nam, iż dzięki temu szkoleniu zostało odnowione jego kapłaństwo.


  Siostra Jan, siostra Angeline i ks. Wojciech Kozłowski,
  proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Gdyni (z prawej strony)

  Seminarium Posługi Modlitwą o Uzdrowienia przygotowuje parafian do modlitwy z ludżmi o uzdrowienie. Uważamy, iż w parafii, w której funkcjonuje proces ewangelizacji, taka posługa powinna istnieć.

  W 1993 r. utworzono Radę Dyrektorów. Celem jej jest nadzorowanie rozwoju Procesu DZIEJE II w Polsce oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i komunikacji.

  Od roku 1995 r. nieprzerwanie do chwili obecnej prowadzone są coroczne Szkolenia pogłębiające dla Koordynatorów i Animatorów małych grup w Procesie DZIEJE II.

  How To Contact Us Back Return To Main Menu