Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Oto kilka innych miejsc, gdzie Stowarzyszenie przygotowuje ludzi do gloszenia Dobrej Nowiny.

Rzym, Włochy

W listopadzie 1991 r. Matka Teresa z Kalkuty zwróciła się do ojca Toma Forresta, C.Ss.R., Dyrektora Generalnego Biura EWANGELIZACJI 2000 z prośbą o mianowanie kogoś, kto mógłby podjąć się zadania przeszkolenia jej nowicjuszek i postulantek w ewangelizacji. Osobą tą była siostra Jan Nattermann, która przeprowadziła takie szkolenie w rzymskim domu zgromadzenia Sióstr Matki Teresy.

Rosja

Wszystkie materiały szkoleniowe Procesu DZIEJE II zostały przetłumaczone na język rosyjski.

Malung, Indonezja

Niektóre materiały szkoleniowe Procesu DZIEJE II zostały przetlumaczone na język Bahasa.

How To Contact Us Back Return To Main Menu