Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Nigeria, Afryka Zachodnia

Nigerię zamieszkuje ok. 115, 3 mln ludzi na obszarze 356,067 mili kwadratowej. Stolicą kraju jest Lagos. Średnia długość życia mężczyzn wynosi 47 lat, a kobiet 49.

Religiami Nigerii są: Islam, 45%; Protestantyzm, 25%; Katolicyzm, 12%; Chrześcijanie Afrykańscy, 11%; Wierzenia Tradycyjne, 6%; inne religie to zaledwie 1% populacji.

W państwie funkcjonują grupy etniczne. Podstawowe z nich to: Hausa, 21%; Yoruba, 21%; Igbo, 18%; Fulani, 11%; Ibibio, 7%; Kanuri, 4%; Edo, 3%; Tiv, 2%; Ijaw, 2%; Bura, 2%, Nupe, 1%. Inne grupy stanowią łącznie 8%.

Jak to się zaczęło w Afryce?

Dzięki biskupowi Gbuji, człowiekowi o wielkim sercu i pokorze, który zaprosił siostrę Jan Natterman i mnie do diecezji: Issele-Uku, we wrześniu 1991 r., by przeszkolić pracujących tam księży w parafialnym procesie ewangelizacji DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota.

Szkolenie Liderów

Zdjącia poniżej ukazują kapłanów przygotowujących się do odegrania "Scenek". Jest to praktyczna demonstracja umiejętności ewangelizacji nabyta w czasie szkolenia w Procesie "DZIEJE II".

                           

Po zakończeniu szkolenia, na dzień przed naszym odlotem do Rzymu, siostra Jan i ja zostaąyśmy zaproszone na tradycyjny afrykański wieczór. Na tę okazję przygotowano dwie białe, piękne, ludowe suknie. Oto niektóre ze zdjęć z tego wieczoru.

                           
Siostra Jan, Ks. Fidelis i Siostra Angeline - obie prezentujemy wspomniane białe suknie                    Ks. Jim Birmingham, Ks Biskup, Siostra Jan i Siostra Angeline               


Zdjęcie grupowe siostry Jan i siostry Angeline z kapłanami


Ernie Chauvet, Biskup Gbuji, Siostra Angeline i Siostra Jan

W marcu 1992 r., Ks. Kevin Ovi ora O. Chukwebikem Oikpechi, OP, wprowadzili 15 duchowe Szkolenie Liderów DZIEJE II do Asmary w Erytrei, która odłączyła się od Etiopii i uzyskała niepodległość w dniu 26 maja 1991 r.

                           
O. Chuks Okpechi, OP                                              Ks. Kevin Ori              

"Nasze przybycie do Asmary było dla nich błogosławieństwem Boga i owocem ich wolności i niepodległości Wielu spośród tych, którzy uczestniczyli w Szkoleniu pracowało w ciągu dnia więc Szkolenie musiało odbywać się wieczorami. Uczestnicy przychodzili na zajęcia prosto z urzędów i innych miejsc pracy. W Szkoleniu uczestniczyło 36 księży i zakonników oraz 81 ludzi świeckich Przeszliśmy wszyscy przez Program nawrócenia, głoszenia i wspólnoty zawarty w procesie DZIEJE II".

Jako owoc Szkolenia Liderów w 1991 r. powstała wspaniała książka autorstwa Biskupa Gbuji oraz wielu innych kapłanów, którzy uczestniczyli wówczas w Szkoleniu. Jej Tytuł brzmi: Nowa Ewangelizacja w Nigerii - Wkład Pastoralny w Synod dla Afryki. Książka została wydana przez Kmensuo Educational Publishers, Onitsana, Nigeria. W rozdziale drugim, pt. Znaczenie, pochodzenie i treść ewangelizacji Biskup Gbuji stwierdza:
"W końcu większości Szkół Ewangelizacji przyjęła Proces DZIEJE II jako skuteczną i systematyczną metodę Nowej Ewangelizacji. Faktem jest, iż wszystkie szkoły w Nigerii używają tej metody. Podstawą dla Procesu Ewangelizacji dzieje II jest doświadczenie opisane w drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich".
W rozdziale czternastym pt. Szkoąy Ewangelizacji w Nigerii, Ks. Fidelis Igwenwanne, Koordynator Szkoły Ewangelizacji "Emaus", Issele-Uku, stwierdza:
"...Cechami charakterystycznymi wszystkich szkół ewangelizacji są nawrócenie, głoszenie i wspólnota. Wniosek taki nasuwa wnikliwe studium i ocena Adhortacji Apostolskiej Papieża Pawła VI "Ewangelii Nuntiandi" (O Ewangelizacji w Świecie Współczesnym), punkty 18-24".

"Prawdziwość takiego stwierdzenia została w pełni potwierdzona i usystematyzowana przez siostrę Angeline Bukowiecki w serii niezwykle wartościowych podręczników "DZIEJE II", używanych obecnie i cieszących się powodzeniem w Szkołach Ewangelizacji Afryki i Azji".

W zakończeniu tej książki, Biskup Gbuji stwierdza:
"Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji w Nigerii rozwinęły i udoskonaliły nową metodę ewangelizacji opartą o doświadczenie Apostołów, a opisaną w drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Tak samo jak Apostołowie, wszyscy współcześni ewangelizatorzy prowadzeni są ku doswiadczeniu nawrócenia, głoszenia i wspólnoty".

"...Teraz, gdy zmieniło się życie tak wielu osób w naszych wspólnotach kościelnych, i gdy zapłoną w ich sercach ogień zapału, by dzielić się wiarą z innymi, oczekujemy liczebnej eksplozji i żywych chrześcijańskich wspólnot, na wiarę Nowego Czasu. Te właśnie wspólnoty wiary mają stać się miejscem i zaczynem ewangelizacyjnego dialogu z wyznawcami innych religii; źródłem, z którego Chrystusowe nauczanie o sprawiedliwości i pokoju, będzie poniesione dalej".

"Ażeby uformować i wykształcić świeckich do autentycznego świadectwa i głoszenia Dobrej Nowiny, obecni i przyszli kapłani muszą być do tego zadania przygotowani. Proces DZIEJE II opisany na kartkach tej księżki podaje pewne propozycje i wskazuje na sposób, w jaki to przygotowanie można skutecznie przeprowadzić".

"Chcemy podzielić się z bratnimi kościołami w Afryce i poza nią naszym doswiadczeniem i dotychczasowym działaniem na rzecz dzieła Nowej Ewangelizacji, do którego to Papież Jan Paweł II wezwał cały chrześcijański świat".

"Prosimy Maryję Gwiazdę Ewangelizacji by prosiła swego Syna o to, by Kościół w Afryce i cały świat przeżył wspaniałą wiosnę chrześcijaństwa ".

How To Contact Us Back Return To Main Menu